ارسال پول به لندن

چنانچه شما قصد داشته باشید وجوهی را به حسابی در کشور انگلستان واریز نمایید بایستی بگوییم که دیگر نگران نباشید ، چرا که مجموعه صرافی ترکیه ، قادر است این کار را برای شما از وجوه و حسابی که در انگلیس دارد برای شما انجام دهد. حال قصد داریم که در اینجا برای شما انواع گوناگون حواله به انگلستان را بیان نماییم.
مدت زمانی که برای حواله به انگلستان طول میکشد بین ۱ ساعت الی ۲ روز میباشد که در این مدت پوند به انگلستان نیز حواله میگردد. البته لازم به ذکر است که بگوییم در اغلب موارد این حواله در همان روز کاری انجام میگردد.
حال بایستی بیان نماییم که حواله به انگلستان دارای انواع گوناگونی میباشد. که با این حال ما بطور کلی حواله به انگلستان را به سه دسته اصلی تقسیم مینماییم که به این دو صورت انجام میگیرد:
۱ –  حواله به انگلستان از نوع حواله حساب به حساب
۲ –  حواله به شکل واریز وجوه نقد به حساب بانکی
۳ –  حواله نقدی که مشتری میتواند نقدا مبلغ را از دفتر ما در لندن تحویل بگیرد .

میزان کارمزدی که حواله به انگلستان دارد چقدر میباشد؟
حواله وجه به انگلستان دارای کارمزدی می باشد به این معنا که بایستی نرخ پوند و درصدی از آن جهت کارمزد پرداخت شود.به عنوان مثال برای ۱۰۰۰ پوند حواله می بایست ۱۴ پوند به عنوان کارمزد پرداخت شود .
ارز انتقال
این که در حواله به انگلستان بایستی بدانیم که ارز مورد انتقال پوند انگلیس میباشد.در صورتی که قصد داشته باشید واحد دیگری غیر از پوند را به انگلیس حواله دهید بایستی در وهله اول از شرایط صرافی مطلع گردید و سپس اقدامات لازم را انجام دهید.صرافی ترکیه ، وجه شما را از منابعی پرداخت خواهد کرد که ۱۰۰٪ مالیات آن پرداخت شده و توسط ایجنت های رسمی انتقال انجام میشود.

همچنین قابل ذکر است که ما دارای دفتر فعال در انگلیس هستیم که می توانید در آن وجوه خود را به صورت نقدا دریافت نمایید .

برای انجام حواله نقدی به انگلیس و یا حواله ترانسفر به انگلیس میتوانید با دفتر ما در ترکیه تماس بگیرید :

تلفن همراه و واتس آپ : ۰۰۹۰۵۳۱۹۷۴۷۳۱۰ترجمه شده توسط : بسته بندی

http://sarafiturkey.com